Analitikai Kémia (csütörtök délután, N111)

Dolgozat cím

Szerző(k) neve

Témavezető(k) neve

Affinitás kromatográfiai hordozók fejlesztése fehérjék szelektív elválasztására

Illés Emese

Boros Zoltán, Dr. Poppe László

Átviheto-e a szerin komplexképzo tulajdonsága peptidekre?

Uhlár Zsófia

Schlosser Gitta, Magyar Anna

Endotoxinok tömegspektrometriás meghatározása sejtszuszpenziókból

Péter Szandra

Dr. Kilár Anikó

Ginkgo biloba kivonatok vér-agy gát specifikus permeabilitási profiljának vizsgálata PAMPA-BBB/LC-MS segítségével

Rendes Kata

Dr. Balogh György Tibor

Karbamidos klatrátképzésen alapuló minta-előkészítési módszer fejlesztése gázolajok komponens-specifikus stabil szénizotóp-analízisében

Palya Dóra

Dr. Eke Zsuzsanna, Novák Márton

Maleinsav-anhidriddel oltott kaucsukok vizsgálata termoanalitikai módszerekkel

Mátéffy Kornél

Dr. Mészáros Katalin

Mikrocseppentésen alapuló immobilizációs eljárás fejlesztése nagy hibridizációs hatékonyságú peptid-nukleinsav biochipek előállítására

Simon László Ferenc

Dr. Gyurcsányi E. Róbert

Molekulabanki DMSO-oldatok kémiai stabilitás-vizsgálata és instabil kemotípusok azonosítása

Dargó Gergő

Dr. Balogh György Tibor

SP-ICP-MS analitikai módszer kidolgozása vas(III)-oxid nanorészecskék vizsgálatára

Kálomista Ildikó

Dr. Galbács Gábor

Szén nanocső tartalmú poli(etilén-tereftalát) polimer kompozitok fázisátalakulásainak vizsgálata differenciális pásztázó kalorimetriával

Dörgő Gyula Ádám

Dr. Dallos András, Capári Dániel

Többváltozós kalibrációs módszerek vizsgálata mint lehetséges eszköz a Raman-térképezés alkalmazásához kontrollált technológiákban

Nagy Brigitta

Dr. Marosi György

Tripszin immobilizálása többféle felületen fehérjék gyors emésztéséhez, peptidtérkép vizsgálathoz

Kecskeméti Ádám

Dr. Gáspár Attila

 

Zsűri:

Dr. Pokol György

egyetemi tanár

BME

Dr. Nagy Géza

professor emeritus

PTE

Dr. Murányi Zoltán

főiskolai tanár

EKF

 

 

Anyagtudomány 1 (péntek délelőtt, N229)

Dolgozat címe

Szerző(k) neve

Témavezető(k) neve

A szén nanocső-hidroxiapatit alapú kompozitok előállítása és jellemzése

Bálint Júlia

Dr. ing. Barabás Réka, Dr. Katona Gabriel

Au és TiO~1,2  ultravékony rétegek kölcsönhatásának pásztázó alagútmikroszkópiai vizsgálata

Gubó Richárd

Dr. Berkó András

Biomimetikus elektrontranszfer katalizátorok előállítása réteges kettős hidroxidok segítségével

Hancsákné Dudás Csilla

Dr. Pálinkó István, Dr. Ádok Mónika

Folyadékfázisban rendezett szerkezettel rendelkező imidazolium alapú ionfolyadékok valamint primer alkoholokkal alkotott elegyeinek spektroszkópiai és elméleti kémiai tanulmányozása

Mező Emerencia

Dr. Peles-Lemli Beáta, Dr. Matisz Gergely

Grafit-oxid/vanadát nanoszál kompozitok szintézise és jellemzése

Varga Tamás

Dr. Kónya Zoltán, Dr. Haspel Henrik

Gumiőrlemények, valamint impregnált és hőkezelt szén nanocső minták vizsgálata inverz gázkromatográffal

Gerencsér Fruzsina

Dr. Dallos András, Dr. Varga Csilla, Járvás Zsuzsa

Kétkomponensű oxidréteggel bevont többfalú szén nanocső kompozitok előállítása és vizsgálata

Pogonyi Andrea

Dr. Hernádi Klára, Berki Péter

Kezeletlen és kationcserével kezelt Na-montmorillonit minták felületi tulajdonságainak meghatározása inverz gázkromatográffal

Mészáros Brigitta

Dr. Dallos András, Járvás Zsuzsa

Len szakítószilárdságának jellemzése akusztikus emissziós vizsgálattal

Gönczi Barbara

Dr. Csiszár Emília, Dr. Renner Károly

Milliméter magas szén nanocső erdők előállítása és vizsgálata PLD-vel készült katalizátor rétegeken

Kecsenovity Egon

Dr. Hernádi Klára

Nitrogénnel adalékolt TiO2 nanorészecskék alacsony hőmérsékletű előállítása titanát nanocsövekből

Buchholcz Balázs

Dr. Kónya Zoltán, Dr. Haspel Henrik

Nukleáció atomi rétegleválasztás során módosított szilícium felületeken

Mikula Gergő János

Dr. Szilágyi Imre Miklós, Baji Zsófia

Réz-tartalmú réteges kettős hidroxid előállítása, szerkezetvizsgálata és egy alkalmazási lehetőségének bemutatása

Mészáros Rebeka Ildikó

Dr. Ádok Mónika, Dr. Sipos Pál

Vas-volframát (FeWO4) nanolemezek előállítása hidrotermális eljárással

Kovács Teodóra

Dr. Szilágyi Imre Miklós, Dr. Lukács István

ZnAl réteges kettős hidroxidok szintézise szonokémiai és mechanokémiai módszerek kombinálásával

Bús Csaba

Dr. Pálinkó István, Szabados Márton

 

Zsűri:

Csákiné Dr. Tombácz Etelka

egyetemi tanár

SZTE

Dr. Kristóf János

egyetemi tanár

PE

Dr. Marosi György

egyetemi tanár

BME

 

 

Anyagtudomány 2 (péntek délután, N229)

Dolgozat címe

Szerző(k) neve

Témavezető(k) neve

Alakmemória poli(N-izopropil-akrilamid) hidrogélekben

Sári Gréta

Dr. Szilágyi András Ferenc

Alapanyag tisztítás hatása szén nanocsövet tartalmazó PET kompozitok tulajdonságaira

Molnár Tímea

Dr. Varga Csilla

CO2 fotoelektrokémiai átalakítása tüzelőanyagokká N-tartalmú vezető polimer elektródokon

Hursán Dorottya

Dr. Visy Csaba, Dr. Janáky Csaba

Dopaminnal módosított poli(szukcinimid) előállítása és enzimatikus degradációjának vizsgálata

László István

Dr. Zrínyi Miklós, Rábai József

Fröccsöntéssel gyártható önerősített polipropilén kompozitok égésgátlása

Vadas Dániel

Dr. Marosi György

Heterofázisos PP kompozitok: szerkezet, tulajdonságok és deformáció

Kalmár Szabolcs

Dr. Renner Károly

Hiperelágazásos poliglicidol alapú poliuretán térhálók, mint hatóanyag-leadó mátrixok

György Csilla

Kasza György, Iván Béla

Indigó kármin inkubálása szolgélbevonatokba

Szőke Árpád Ferenc

Dr. Szabó Gabriella

In vitro sejttenyésztés poli(aminosav) alapú géleken

Sipos Evelin

Dr. Zrínyi Miklós, Juriga Dávid, Pászli István

Polielektrolit/tenzid rendszerekben lejátszódó fázisszeparáció hatása az oldat/levegő határfelületi tulajdonságokra

Fehér Bence

Varga Imre

Térhálós szerkezetű, szűk szemcseméret eloszlású modell töltőanyagok előállítási lehetőségeinek vizsgálata

Kárpáti Levente

Dr. Pukánszky Béla, Hári József

Újszerű, amfifil polimer kotérhálókon alapuló aranytartalmú nanohibridek

Varga Bence

Iván Béla, Szabó Ákos

 

Zsűri:

Dr. Jedlovszky Pál

egyetemi tanár

ELTE/EKF

Dr. Csiszár Emília

egyetemi docens

BME

Dr. Kukovecz Ákos

egyetemi docens

SZTE

 

 

Biokémia biotechnológia 1 (csütörtök délután, N246)

Dolgozat címe

Szerző(k) neve

Témavezető(k) neve

1-feniletanol biokatalizált, kinetikus reszolválása légköri nyomáson és szuperkritikus szén-dioxidban

Varga Zsófia

Dr. Székely Edit,

Biohidrogéntermelés anaerob mikrobakonzorciummal: konvencionális előkezelési módszerek és a környezeti paraméterek szerepe a folyamat hatékonyságában

Borza Beáta, Orlovits Katalin

Bakonyi Péter

Funkcionalizált szilika nanorészecskék alkalmazása új típusú enzim aggregátumok előállítására

Nagy  Flóra

Dr. Poppe László, Weiser Diána

ITC módszer alkalmazása a glikogén foszforiláz enzim vizsgálatára

Szabó Kármen

Dr. Gyémánt Gyöngyi

Kukoricarost biofinomító szemléletű feldolgozása

Gazsó Zita

Dr. Barta Zsolt, Fehér Csaba

Mikrobiális üzemanyagcellák vizsgálata szervesanyag-tartalmú hulladékok energetikai hasznosítására

Koók László

Bélafiné Dr. Bakó Katalin

Mikrobiológiai kén-hidrogén mentesítés szakaszos rendszerben

Salekovics Alexandra

Dr. Nemestóthy Nándor

Mikrobiológiai üzemanyag cella fejlesztése és alkalmazása biodegradáció kinetikai vizsgálatára

Lóka Máté, Lóránt Bálint

Dr. Tardy Gábor Márk

Monoklonális antitest-termelő CHO sejtvonalak produktivitásának kontrollálása különböző rátáplálási stratégiák segítségével

Molnár Dóra

Zalai Dénes

Szilárd fázisú fermentációval előállított enzimek extrakciójának vizsgálata ultrahangos rendszerben

Kiss Kata

Dr. Csiszár Emilia

Zearalenon bomlásának vizsgálata különböző adalékanyagok hatására

Hovanyec Henrietta

Dr. B. Tóth Szabolcs

Zearalenon fluoreszcenciájának változása a mikrokörnyezet függvényében

Gerner Zsófia

Dr. Peles-Lemli Beáta

 

Zsűri:

Dr. Gubicza László

egyetemi tanár

PE

Dr. Tömösközi Sándor

egyetemi docens

BME

Dr. Forgó Péter

főiskolai tanár

EKF

 

 

Biokémia biotechnológia 2 (péntek délelőtt, N246)

Dolgozat címe

Szerző(k) neve

Témavezető(k) neve

A hasadó élesztő sejtciklusában működő G1- és G2-fázisú méretkontroll matematikai modellezése inhibitor hígulás által

Lovász Krisztina

Dr. Sveiczer Ákos

A hasadó élesztő Sep15 sejtosztódási proteinjének filogenetikai analízise

Mészáros Csilla

Horváth Anna, Dr. Sveiczer Ákos, Dr. Sipiczki Mátyás

Biohidrogén szeparácio PDMS membránnal modell- és valós gázelegyekkel

Bogdán Fanny, Kocsi Viktória

Dr. Bakonyi Péter

Esszenciális zsírsavak stabilitásának és lehetséges átalakulási folyamatainak vizsgálata

Nász Boglárka

Dr. Forgó Péter

Fág könyvtárból kiválasztott peptidek alkalmazása irányító molekulakén a célzott tumorterápiában

Kiss Krisztina

Mező Gábor

Flavonoidok humán szérum albuminhoz való kötődésének vizsgálata nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás módszerrel.

Domokos András

Dr. Balogh György Tibor, Dr. Riethmüller Eszter

Hőhatásnak kitett emlőssejtes tápoldatporok vizsgálata infravörös spektroszkópiai-  és preparatív, lombikos minősítési módszerekkel

Szabó Éva

Dr. Gergely Szilveszter

Kis rendszer – nagy kérdés

Koltai András

Perczel András

Különböző paraméterek hatása a mikroalga aminosav tartalmára

Gorgosilits Kata Krisztina

Bocsi Róbert, Rippelné Dr. Pethő Dóra

Poli-imid gázszeparációs membrán permeabilitásának vizsgálata kén-hidrogénes roncsolás előtt és után

Barta Máté Gábor, Nyuli Gábor Tamás

Dr. Nemestóthy Nándor

Tuftsin és tuftsin antagonista alkalmazása irányított tumorterápiára alkalmas konjugátumokban

Czakó Éva, Kram Nassima Dorottya

Mező Gábor

Új szövetspecifikus in vitro permeabilitási modell kidolgozása gyógyszerhatóanyagok eloszlásának előrejelzésére

Dávid Barnabás

Dr. Balogh György Tibor

 

Zsűri:

Dr. Rákhely Gábor

egyetemi docens

SZTE

Dr. Márki Edit

egyetemi adjunktus

BCE

Dr. Dallos András

egyetemi docens

PE

 

 

Biokémia biotechnológia 3 (péntek délután, N246)

Dolgozat címe

Szerző(k) neve

Témavezető(k) neve

A genom integritását biztosító mechanizmusok vizsgálata humán sejtvonalakban helyspecifikus biallélikus génkiütés technológiával

Pálinkás Hajnalka Laura

Dr. Vértessy G. Beáta

Bakteriofágterápiás növényvédő szerek

Frank Tamara

Dr. Kovács Tamás

Egy transzkripciós aktivátor fehérje lehetséges alkalmazása toxikus fémionok szelektív kimutatásában

Balogh Ria Katalin

Dr. Gyurcsik Béla, Dr. Jancsó Attila

Egy uracil szenzor in vitro és in vivo alkalmazási lehetőségei

Tihanyi Gergely

Dr. Vértessy G. Beáta

Őssejt specifikus markerek kimutatása madár primordiális csírasejtekben

Südy Ágnes

Dr. Gócza Elen

Reaktív oxigénvegyületek a növényvédelemben

Hajdinák  Péter, Czobor Ádám

Dr. Szarka András

Staphylococcus aureus patogenicitási szigeteinek kifejeződését szabályozó fehérje-DNS és fehérje-fehérje kölcsönhatás vizsgálata

Kőhegyi  Bianka Kitti

Dr. Vértessy G. Beáta

Staphylococcus aureus transzkripciós faktor Mycobacterium tuberculosis dUTPáz-ra gyakorolt gátló hatásának mechanizmusa

Dobrotka Paula

Dr. Vértessy G. Beáta, Szabó Judit Eszter

Szövetspecifikus in vitro permeabilitási modell kidolgozása

Esső Katalin

Dr. Nguyen Duc Quang, Müller Judit, Dr. Balogh György Tibor

Tioéter típusú belső linkerek hatásának vizsgálata egy proteáz enzim ciklikus peptid inhibitorainak körében, elméleti módszerekkel

Dürvanger Zsolt

Karancsiné Menyhárd Dóra

Vajsavval módosított GnRH-I és GnRH-II – hatóanyag konjugátumok szintézise és in vitro tumorellenes hatásuk vizsgálata

Németh Ádám

Mező Gábor, Hegedüs Rózsa

 

Zsűri:

Dr. Pécs Miklós

egyetemi docens

BME

Dr. Várnagy Katalin

egyetemi docens

DE

Dr. Farkas Viktor

tudományos munkatárs

ELTE

 

 

Bioszervetlen kémia (csütörtök délután, N228)

Dolgozat címe

Szerző(k) neve

Témavezető(k) neve

Antitumor RhCp*-komplexek oldatkémiája és kölcsönhatásuk albuminnal

Kiss Gabriella Ilona

Dr. Enyedy Éva Anna, Dr. pharm Dömötör Orsolya

A [Pd(en)(H2O)2]2+ és hidroxámsavak kölcsönhatásának vizsgálata

Kozsup Máté

Dr. Buglyó Péter

Az oldalláncok hatása a két hisztidint tartalmazó tetrapeptidek komplexképződési tulajdonságaira

Takács Gergely

Dr. Várnagy Katalin

Az ólom(II)ionok kölcsönhatásának vizsgálata peptidhidroxámsavakkal

Ozsváth András

Dr. Buglyó Péter

Egy új C-terminális hisztidint tartalmazó tripodális peptid előállítása és réz(II)komplexeinek vizsgálata

Borsos Péter

Dr. Gajda Tamás, Dancs Ágnes

Hisztidintartalmú tetrapeptid átmenetifém komplexeinek vizsgálata

Huszenicza Gyöngyi

Dr. Várnagy Katalin

Hisztidint és aszparaginsavat tartalmazó peptidek szintézise és átmenetifém-komplexeik vizsgálata

Erdei Judit Zsuzsa

Dr. Várnagy Katalin

Hisztidint tartalmazó peptidek átmenetifémekkel történő oldategyensúlyi vizsgálata

Laskai Aliz

Dr. Várnagy Katalin

L-cisztein [(h6-p-cimol)Ru(II)] komplexeinek oldategyensúlyi folyamatai

Laskay Krisztina

Dr. Jakusch Tamás

Pb2+ kölcsönhatásának vizsgálata maltollal és piridinonnal

Nagy Imre

Dr. Buglyó Péter

Réz-aminosav komplexek előállítása és vizsgálata

Molnár Milán

Dr. Kaizer József, Lakk-Bogáth Dóra

Toxikus fémionok analitikai célú kimutatására tervezett cisztein tartalmú oligopeptid kölcsönhatása higany(II)ionokkal

Bálint Sára

Dr. Jancsó Attila

 

Zsűri:

Dr. Tóth Imre

egyetemi tanár

DE

Dr. Gyurcsik Béla

egyetemi docens

SZTE

Oltiné Dr. Varga Margit

egyetemi docens

ELTE

 

 

Elméleti kémia (péntek délután, N111)

Dolgozat címe

Szerző(k) neve

Témavezető(k) neve

A Calsequestrin-fehérjehálózat hatása kalciumcsatornákon keresztül történő iontranszport erősségére

Fertig Dávid

Dr. Boda Dezső

Alsó becslés molekulák energiaszintjeire

Tóth Zsuzsanna

Szabados Ágnes

Az 5-fluorcitozin molekula sugárzásmentes dezaktivációs útvonalainak elméleti vizsgálata

Benda Zsuzsanna

Lluís Blancafort, Szalay Péter

Az elektronikus tulajdonságok finomhangolása platinatartalmú hidroformilező katalizátorrendszerekben

Papp Tamara

Dr. Kégl Tamás

COSMO-RS momentumok alkalmazása hőmérsékletfüggő folyadék-gáz határfelületi feszültség becsléséhez

Kontos János

Dr. Dallos András, Dr. Járvás Gábor

Flexibilis molekulák konformációs analízise és TDDFT-ECD vizsgálata kvantumkémiai módszerekkel

Kovács Tibor

Dr. Mándi Attila, Dr. Kurtán Tibor

Kaolinit-metanol komplexek molekuláris szimulációs vizsgálata

Katona Richárd

Dr. Kristóf Tamás, Ható Zoltán

Rezgési-forgási energiaszintek a D216O, D217O és D218O molekulákra

Dénes Nóra

Dr. Császár Attila, Furtenbacher Tibor

Szingulett elektrongerjesztett állapotok elméleti vizsgálata a Coupled-Cluster módszer alkalmazásával

Kánnár Dániel

Szalay Péter

Többkomponensű elegyek lobbanáspontjának becslésére szolgáló módszer fejlesztése

Rieder Norbert

Dr. Dallos András, Kontos János

Víz-HCN elegyek gőz-folyadék határfelületének vizsgálata számítógépes szimulációval - mit mondhatunk a 'HCN Világ' elméletről?

Fábián Balázs

Dr. Jedlovszky Pál, Dr. Szőri Milán

 

Zsűri:

Dr. Pálinkás Gábor

akadémikus

MTA

Dr. Viskolcz Béla

főiskolai tanár

SZTE

Dr. Fogarasi Géza

professor emeritus

ELTE

 

 

Fizikai kémia (péntek délelőtt, N111)

Dolgozat címe

Szerző(k) neve

Témavezető(k) neve

1,4-benzokinonok és szulfition reakciójának vizsgálata

Kiss Virág

Dr. Ősz Katalin, Józsa Éva

4-amino-4’-izocianobifenil származékok, mint potenciális szolvatokróm fluoroforok

Kovács Sándor Lajos

Dr. Nagy Miklós

A hidrogénion diffúziós együtthatójának meghatározása hidrogélekben

Herczegh Tünde Csilla

Dr. Horváth Dezső, Dr. Schuszter Gábor

Aromás szénhidrogének fotolízisének vizsgálata alacsony hőmérsékletű inert és reaktív mátrixokban

Koncz Benedek Árpád

Tarczay György

Cisztein konformerek vizsgálata Raman és Raman optikai aktivitás spektroszkópiával

Légrády Bonifác

Tarczay György, Vass Elemér

Citrinin-ciklodextrin kölcsönhatások fluoreszcencia spektroszkópiai vizsgálata

Derdák Diána

Dr. Peles-Lemli Beáta

Gyógyszerjelölt vegyületek lipofilitásának jellemzése a gyógyszerkutatás korai fázisában

Lukács Norbert

Dr. Balogh György Tibor

Kettős potenciodinamikus módszerek fejlesztése és alkalmazása forgó gyűrűs korongelektródokon

Kovács Noémi

Vesztergom Soma, Zsélyné Ujvári Mária

Mangán-nikkel ötvözetek elektrokémiai leválasztása metanolból és vizsgálatuk

Marsai Ádám

Péter László, Neuróhr Katalin

Mozgó csapadékfrontok által létrehozott mintázatok

Dúzs Brigitta

Dr. Szalai István

Nagy molekulájú ferrocén származékok elektrokémiai jellemzése voltammetriás módszerekkel

Filotás Dániel

Nagyné Dr. Zengő Lívia, Dr. Nagy Géza

Nikkel-kadmium ötvözetek elektrokémiai leválasztása és vizsgálata

Boros Krisztina

Péter László, Neuróhr Katalin

Poli(5-aminoindol) előállítása elektropolimerizációval és vizsgálata elektrokémiai kvarckristály nanomérleggel

Broda Balázs

Dr. Inzelt György

 

Zsűri:

Dr. Kubinyi Miklós

egyetemi tanár

BME

Dr. Horváth Henrietta

tudományos főmunkatárs,

DE

Dr. Kristóf Tamás

egyetemi docens

PE

 

 

Kémiai technológia 1 (péntek délután, N119)

Dolgozat címe

Szerző(k) neve

Témavezető(k) neve

Alternatív eredetű komponenseket tartalmazó sugárhajtómű üzemanyag előállítása

Papp Anita

Dr. Hancsók Jenő

Antipszichotikumok formulálása és in vitro analitikai vizsgálati módszerei

Borbás Enikő

Dr. Nagy Zsombor Kristóf, Dr. Marosi György, Dr. Balogh György Tibor

Benzidronát szintézisének vizsgálata

Nagy Dávid Illés

Dr. Keglevich György, Dr. Grün Alajos

Diasztereomer sók oldhatósági szorzatainak meghatározása szuperkritikus szén-dioxid közegben

Kőrösi Márton

Dr. Székely Edit

Folyamatos eljárásokkal előállított spironolakton tartalmú szilárd diszperziók bomlástermék-tartalmának vizsgálata

Drávavölgyi Gábor

Dr. Marosi György

Gyógyszerhatóanyagok morfológia módosítása újszerű kristályosítási eljárásokkal

Baranyi Bernadett

Dr. Marosi György

Könnyű FCC-benzin olefin tartalmának motorhajtóanyag célú oligomerizációja savas ioncserélő gyanta katalizátoron

Tomasek Szabina

Dr. Hancsók Jenő

Különböző morfológiájú WO3 nanokristályok előállítása és fotokatalitikus vizsgálata

Székely István

Dr. Csavdári Alexandra, Dr. Kovács Gábor

Nanoszál hordozós királis fázistranszfer katalizátorok szintézise és alkalmazása aszimmetrikus Michael-addícióban

Telkes Lőrinc

Dr. Marosi György

Olefin-maleinsav-anhidrid kopolimer alapú kompatibilizáló adalékok alkalmazása hulladék PET/HDPE blendek összeférhetőségének javítására

Kis-Jakab Kálmán

Dr. Varga Csilla

 

Zsűri:

Dr. Mizsey Péter

egyetemi tanár

BME

Dr. Nagy Miklós

egyetemi adjunktus

DE

Dr. Halász János

címzetes egyetemi tanár

SZTE

 

 

Kémiai technológia 2 (péntek délelőtt, N119)

Dolgozat címe

Szerző(k) neve

Témavezető(k) neve

FCC könnyű ciklusolaj és hulladékzsiradék gázolaj árammal történő együttes minőségjavítása

Szepesi Miklós

Dr. Hancsók Jenő

Feldolgozási módszerek hatása PET alapú szén nanocsövet tartalmazó kompozitok tulajdonságaira

Molnár Tímea

Dr. Varga Csilla

Félüzemi fluidizációs mérőberendezés tervezése

Kató Zoltán

Dr. Benkő Tamás

Használt MEROX lúgok ártalmatlanítása

Czimer Barna

Dr. Kovács András

Hulladék eredetű biokomponenst tartalmazó dízelgázolajok tárolási stabilitása

Tóth Orsolya

Dr. Hancsók Jenő

Karbonátor dinamikus viselkedésének tanulmányozása Ca-looping eljárásban

Simon Ábel

Dr. Cormoş Ana-Maria

Kémiai reakciók Raman-jel alapú szabályozásának fejlesztése

Bata Henrik

Dr. Csontos István

Közreműködés elhasznált gumiabroncsok újrahasznonosításában

Benedek Dóra

Dr. Gresits Iván

Nagy szabadzsírsav-tartalmú alapanyagok biodízel célú előészterezése ioncserélő gyantán

Hockstock Áron, Parádi Vanda

Tóth Csaba

Savas karakterű gázok kompetitív abszorpciója alkáli-lúgos közegben

Bobek Janka

Rippelné Dr. Pethő Dóra

TiO2 alapú nanokristályok hidrotermális szintézise és fotokatalikus aktivitásának vizsgálata

Kedves Endre-Zsolt, Saszet Kata

Dr. Kovács Gábor, Dr. Csavdári Alexandra

 

Zsűri:

Dr. Abonyi János

egyetemi tanár

PE

Dr. Mika László Tamás

egyetemi docens

BME

Dr. Nagy Lajos

egyetemi adjunktus

DE

 

 

Kolloid és makromolekuláris kémia (csütörtök délután, N119)

Dolgozat címe

Szerző(k) neve

Témavezető(k) neve

Egydimenziós nanoszerkezetű poli(3-hexiltiofén)/CdS és poli(3-hexiltiofén)/Sb2S3 kompozitok előállítása és jellemzése

Varga András Márk

Dr. Visy Csaba, Dr. Janáky Csaba

Fáziskizárásos polimerizációval készült pórusos poli(2-hidroxietil-metakrilát) hidrogélek mint hatóanyag hordozó mátrixok

Szabó Tímea

Fodor Csaba, Iván Béla

Funkciós polisztirol és poliizobutilén előállítása kváziélő polimerizációval és azt követő végcsoport módosítással

Pásztói Balázs

Kasza György, Iván Béla

Hatóanyag kiáramlás modellezése hibrid szilika-kitozán kettősrétegekből

Dabóczi Mátyás

Dr. Hórvölgyi Zoltán

Hőmérséklet érzékeny intelligens hibrid kopolimerek és gélek előállítása és tulajdonságaik vizsgálata

Tóth Tamás

Osváth Zsófia, Iván Béla

Kurkumin feldolgozási stabilizáló hatékonyságának és hatásmechanizmusának tanulmányozása Phillips típusú polietilénben

Kirschweng Balázs

Dr. Földes Enikő

Láncvégen funkcionalizált poliizobutilén előállítása

Fábián Beáta

Iván Béla, Szabó Ákos

Mikrokapszulázásra alkalmas polimerek felületi tulajdonságainak vizsgálata inverz gázkromatográffal

Fóty Nikolett

Dr. Dallos András, Járvás Zsuzsa

PEGMA és DEAAm kopolimerjeinekek előállítása és szerkezetük hatása intelligens termoreszponzív  viselkedésükre

Fekete Richárd

Iván Béla, Szabó Ákos

Poli(N-vinil-imidazol) alapú amfifil kotérhálók előállítása és alapvető tulajdonságaik

Stumphauser Tímea

Fodor Csaba, Iván Béla

Poli(poli(etilén-glikol)-metil-éter-metakrilát-ko-N-vinilimidazol) kopolimerek előállítása és hőmérsékletérzékeny intelligens viselkedésük vizsgálata

Koronka Dániel

Iván Béla, Szabó Ákos

SiO2-MgO / MWCNT nanokompozitok előállítása és vizsgálata polimer erősítéséhez

Varró Nikolett

Dr. Hernádi Klára, Németh Krisztián

 

Zsűri:

Dr. Zrínyi Miklós

egyetemi tanár

Semmelweis Egyetem

Bódiné Dr. Fekete Erika

tudományos főmunkatárs

BME

Dr. Szabó Tamás

egyetemi adjunktus

SZTE

 

 

Koordinációs kémia (péntek délután, N228)

Dolgozat címe

Szerző(k) neve

Témavezető(k) neve

A gallium-(III)-1,4,7,10-tetraazaciklododekán-1,4,7,10-tetraacetát komplex képződésének kinetikája etanol-víz elegyekben

Szabó Gergely

Dr. Tóth Imre, Dr. Baranyai Zsolt

A HisValGlyHis tetrapeptid Cu(II) és Ni(II) komplexeinek a vizsgálata

Pósán Adrienn

Dr. Várnagy Katalin

A [Mn(PhDTA)]2- -komplex egyensúlyi, kinetikai és relaxációs tulajdonságainak vizsgálata

Póta Kristóf

Dr. Tircsó Gyula, Dr. Kálmán Ferenc Krisztián

A RhCp* (N,N) kétfogú ligandumokkal képzett komplexeinek oldategyensúlyi vizsgálata

Mészáros János Péter

Dr. Enyedy Éva Anna, Dr. pharm Dömötör Orsolya

Az EGTA-BBA ligandum néhány fémionnal kialakuló komplexének koordinációs kémiai vizsgálata

Farkas Edit

Dr. Tóth Imre

Egy pirazol-gyűrűkkel szubsztituált TREN-származék átmenetifém komplexeinek vizsgálata

Dokonpil Vanessza

Dr. Gajda Tamás, Matyuska Ferenc

Kadmium(II)-peptid rendszerek oldategyensúlyi vizsgálata

Lukács Márton

Dr. Várnagy Katalin

Kubánvázas építőelemeket tartalmazó fémorganikus vázszerkezetek

Földes Dávid Gábor

Kováts Éva

Nikkel és mangán aminosav komplexek kiépítése réteges kettős hidroxidokban

Ziegenheim Szilveszter

Dr. Pálinkó István, Varga Gábor

Pikolinátcsoportot tartalmazó makrociklusos ligandumok Mn(II)-komplexei: egyensúly és bomlási kinetika

Molnár Enikő

Dr. Tircsó Gyula

Redoxi-aktív katalizátorok szintézise, szerkezetvizsgálata és felhasználása

Timár Zita

Dr. Pálinkó István, Csendes Zita, Varga Gábor

Vízoldható szamárium(III)-porfirinek képződésének reakciókinetikai vizsgálata

Kiss Melitta Patrícia

Dr Horváth Ottó, Dr. Valicsek Zsolt

 

Zsűri:

Dr. Kollár László

egyetemi tanár

PTE

Dr. Ősz Katalin

egyetemi docens

DE

Dr. Kaizer József

egyetemi tanár

PE

 

 

Környezeti kémia (péntek délelőtt, N228)

Dolgozat címe

Szerző(k) neve

Témavezető(k) neve

A kurkumin, mint természetes alapú antioxidáns hatása a PVC degradációjára

Alexy Andrea

Szarka Györgyi, Iván Béla

Arany-platina-TiO2 kompozit fotokatalizátorok aktivitásának és hidrogénfejlesztő képességének vizsgálata

Hampel Boglárka

Dr. Kovács Gábor, Dr. Bolla Csaba

Felső peremen karboxil-csoportot tartalmazó kavitand származék - kávésav kölcsönhatásának tanulmányozása

Horváth Éva

Dr. Czibulya Zsuzsanna

Gyöktranszfer anyagok koncentrációváltoztatásának hatása a fenol VUV-fotolízisére N2O jelenlétében

Náfrádi Máté

Kozmér Zsuzsanna, Dombi András, Alapi Tünde

Ionok migrációja vas(III)-ionokkal módosított bentonitban

Molnár Ákos Máté

Dr. M. Nagy Noémi, Dr. Kónya József

Kereskedelmi TiO2-ok módosítása Pt nanokockákkal/nanogömbökkel: a Pt nanorészecske alakjának hatása szennyezők fotokatalitikus bontására, illetve a H2 fejlesztésére

Fodor Szilvia

Dr. Kovács Gábor, Dr. Bolla Csaba

Különböző alakú arany nanorészecskék hatása kereskedelmi fotokatalizátorok aktivitására

Tóth Zsejke-Réka

Dr. Kovács Gábor, Dr. Bolla Csaba

Különböző szerkezetű növényvédő szerek Fenton-reakció által végbemenő oxidációjának során keletkező bomlástermékek azonosítása

Konkoly Benjámin

Dr. Forgó Péter

Oxidációs eljárás kidolgozása talajvizek szerves mikroszennyezőinek eltávolítására

Farsang Evelin

Dr. Záray Gyula, Dobosy Péter

Tejipari szennyvizek biológiai tisztíthatóságának vizsgálata

Varga Regina

Dr. Kárpáti Árpád

Triton X-100 fotokatalitikus degradációja

Hegedűs Péter

Dr. Horváth Krisztián, Szabóné Dr. Bárdos Erzsébet

 

Zsűri:

Dr. Felinger Attila

egyetemi tanár

PTE

Szakácsné Dr. Földényi Rita

egyetemi docens

PE

Dr. Szilágyi Imre Miklós

tudományos munkatárs

BME

 

 

Reakciókinetika és katalízis 1 (csütörtök délután, N301)

Dolgozat címe

Szerző(k) neve

Témavezető(k) neve

A 2-ciklohexén-1-on epoxidációja réteges kettős hidroxid katalizátorok alkalmazásával

Ádám Anna Adél

Dr. Pálinkó István, Dr. Ádok Mónika

A foszfaurotropin reakciói acetiléndikarbonsavval és alkilhalogenidekkel

Szolnoki Csenge Tamara

Dr. Kathó Ágnes, Dr. Udvardy Antal

Aminokarbonilezés piridínium-tartalmú ionfolyadékkal módosított heterogén katalizátorokkal

Nagy Petra

Skodáné Dr. Földes Rita

Biológiai fontosságú pikolilamid intermedierek szintézise aminokarbonilezés mint kulcsreakció felhasználásával

Gergely Máté

Dr. Kollár László

Katalitikus hidrodehalogénezés szilárd hordozón rögzített palládium katalizátorokkal H-Cube reaktorban

Kovács Henrietta

Dr. Czégéni Csilla, Dr. Joó Ferenc

Nitrilek hidratálása Rh(I)-N-heterociklusos karbén kompexekkel

Derzsi Nóra Judit

Dr. Czégéni Csilla, Dr. Joó Ferenc

Palládium-szulfoszalán komplex katalitikus aktivitásának vizsgálata fahéjaldehid és szójalecitin hidrogénezési reakcióiban

Nagyházi Brigitta

Dr. Joó Ferenc, Gombos Réka

Szteroid és binaftil szerkezeti egységet tartalmazó karbonsavamidok szintézise aminokarbonilezési reakcióban

Mikle Gábor

Dr. Kollár László

Új Pd-szalán katalizátorok alkalmazása vizes közegű Suzuki-kapcsolásban

Bunda Szilvia

Dr. Joó Ferenc, Dr. Udvardy Antal, Dr. Voronova Krisztina

Újrahasználható palládium-katalizátorok alkalmazása aminokarbonilezési reakcióban

Papp Máté

Skodáné Dr. Földes Rita

Vízoldható foszfin tartalmú Ru(II)-komplexek alkalmazása környezeti szennyezők felszámolására

Forgács Viktória

Dr. Horváth Henrietta

 

Zsűri:

Dr. Bakos József

professor emeritus

PE

Dr. Papp Gábor

tudományos főmunkatárs

DE

Dr. Vesztergom Soma

egyetemi adjunktus

ELTE

 

 

Reakciókinetika és katalízis 2 (péntek délelőtt, N301)

Dolgozat címe

Szerző(k) neve

Témavezető(k) neve

A 4'-dietilamino-3-hidroxiflavon fotokémiai tulajdonságai

Szakács Zoltán

Dr. Kubinyi Miklós

A glicin-klóramin bomláskinetikája lúgos közegben

Szabó Mária

Dr. Fábián István

A glicin UV-fotolízisének vizsgálata

Kovács Benjámin

Tarczay György, Varga Tamás

A hisztidin fotokémiai reakciója és oxidációja peroxomonoszulfát-ionnal

Homolya Ágnes

Dr. Lente Gábor

Etán pirolízis- és oxidációs modelljének optimalizációja nagynyomású lökéshullámcső-kísérletek alapján

Samu Viktor

Turányi Tamás, Varga Tamás

Irídium(I)-komplexek szerepe a formiát alapú hidrogéntárolásban

Szabolcsi Roland Zsolt

Dr. Horváth Henrietta

Izoniazid reakciója szervetlen oxidálószerekkel

Bogdándi Virág

Dr. Lente Gábor

Reakciórendszerek struktúrájának meghatározására szolgáló eszköz fejlesztése

Kontos János

Tóth László Richárd, Dr. Varga Tamás

Szerkezet, elektrokémiai tulajdonság és antioxidáns kapacitás közötti összefüggések vizsgálata katekolaminok esetében

Silai Elisabeta Ileana

Dr. ing. Graziella Turdean

Szerves szennyezők mineralizációja nagyhatékonyságú oxidációs eljárások kombinálásával

Pikó István

Dr. Horváth Krisztián, Szabóné Dr. Bárdos Erzsébet

Tiofén jelenlétében CCVD szintézissel előállított szén nano-és mikrotekercsek vizsgálata

Kinka Anikó

Dr. Hernádi Klára, Fejes Dóra

 

Zsűri:

Dr. Bazsa György

professor emeritus

DE

Dr. Szepes László

egyetemi tanár

ELTE

Dr. Hegedűs László

tudományos főmunkatárs

BME

 

 

Szerves kémia 1 (csütörtök délután, N110)

Dolgozat címe

Szerző(k) neve

Témavezető(k) neve

3-amino-3-dezoxi-D-ribofurán-uronsav származékok szintézise

Nagy Adrienn

Zsoldosné Mády Virág, Pintér István

Antitumor hatású triazolok szintézise a 13α-ösztron sorban

Pataki Zoltán Gergő

Dr. Mernyák Erzsébet

Diarilfoszfinsav egységet tartalmazó, lipofil, királis koronaéterek szintézise és szelektív transzportképességük vizsgálata

Hirsch Edit

Dr. Huszthy Péter, Dr. Tóth Tünde

Dihidropiridinek szintézise többkomponensű reakció alkalmazásával

Sentes Zsombor-István

Dr. Lovász Tamás, Dr. Richard Nohl, Dr. Hans-Dieter Arndt

Etil-2-(2,3-dihidro-1H-indol-2-il)acetát szintéziseinek vizsgálata

Örkényi Róbert

Dr. Éles János

Heterogén Cu/Fe katalizátor alkalmazása benzoxazinok szintézisében

Tóth Edina Brigitta

Novák Zoltán, Sinai Ádám

Kinoidális tetrazinok szintézise és fotokémiai bomlásuk vizsgálata

Endre Gábor

Dr. Kotschy András, Dr. Vasas Attila

Nem-természetes luciferinszármazékok szintézise

Sebő Anna

Kele Péter

N-szubsztituált, halogéntartalmú pirrolok fémorganikus reakcióinak vizsgálata

Hergert Tamás

Dr. Faigl Ferenc, Dr. Mátravölgyi Béla, Deák Szilvia

Paramágneses kávésav származékok szintézise és antioxidáns vizsgálata

Vörös Patrik

Dr. Bognár Balázs

Primer aminok kétszeres foszforilezésenek vizsgálata

Rádai Zita

Dr. Keglevich György

Új porfirinszármazékok előállítása

Mihálydeákpál Zsolt

Dr. Gál Emese

 

Zsűri:

Dr. Speier Gábor

professor emeritus

PE

Dr. Uray Katalin

tudományos főmunkatárs

ELTE

Dr. Kónya Krisztina

egyetemi adjunktus

DE

Dr. Majdik Kornélia

egyetemi docens

BBTE

 

 

Szerves kémia 2 (csütörtök délután, N229)

Dolgozat címe

Szerző(k) neve

Témavezető(k) neve

2-Heteroaril-benzaldehidekből képezhető azometin-ilidek 1,7-elektrociklizációs reakciói

Kovács Dániel

Dr. Molnár-Tóth Judit, Dr. Mucsi Zoltán

A Beckmann-átrendeződés optimalizálása és mechanizmusának felderítése

Kunfi Attila

Dr. Bucsi Imre, Dr. Berkesi Ottó

Antitumor hatású ösztron-heterodimerek szintézise

Pálházi Balázs

Dr. Mernyák Erzsébet

Enantiomertiszta piridino-, illetve piperidino-18-korona-6-éterek szintézise és alkalmazása

Rojik Eszter

Dr. Huszthy Péter, Dr. Kupai József

Foszfolén-oxidok deoxigénezése foszfónium-só intermedieren keresztül

Herbay Réka

Dr. Keglevich György

Kemoszelektív gyűrűnyitási reakciók vizsgálata kétféle dioxán acetált tartalmazó glikozidokon

Demeter Fruzsina

Dr. Borbás Anikó, Dr. Herczeg Mihály

Knoevenagel-hetero-Diels-Alder reakciók kondenzált heterociklusok előállítására

Király Sándor Balázs

Dr. Kurtán Tibor

Monoszacharid alapú  királis koronaéterek szintézise és alkalmazása enantioszelektív katalizátorként

Botyánszki Adrienn

Dr. Bakó Péter, Dr. Rapi Zsolt

Paramágneses policiklusos vegyületek szintézise

Zsolnai Dániel

Dr. Kálai Tamás

Sztereogén nitrogénatommal rendelkező foszfin-amin ligandumok koordinációs és katalitikus tulajdonságainak vizsgálata

Császár Zsófia

Dr. Bakos József, Dr. Farkas Gergely

Véralvadásgátló hatású pentaszacharid-szulfonsav származék szintézise

Varga Eszter

Dr. Borbás Anikó, Dr. Herczeg Mihály

 

Zsűri:

Dr. Csámpai Antal

egyetemi docens

ELTE

Dr. Pálinkó István

egyetemi docens

SZTE

Dr. Kádas István

tudományos főmunkatárs

BME

Dr. Lovász Tamás

egyetemi adjunktus

BBTE

 

 

Szerves kémia 3 (péntek délelőtt, N110)

Dolgozat címe

Szerző(k) neve

Témavezető(k) neve

5-Hidroxi-6-jód-7-metoxiflavon Sonogashira-reakciói

Cseresnyés Dóra

Dr. Kónya Krisztina

6,7-dibrómflavon előállítása, Suzuki- és Heck-reakciói

Jordán Sándor

Dr. Patonay Tamás

Atmoszférikus nyomáson lejátszódó aminokarbonilezési reakciók rögzített palládium katalizátor jelenlétében

Urbán Béla

Skodáné Dr. Földes Rita

Betti-bázisok előállítása és vizsgálata

Mihály Réka

Dr. Lovász Tamás

Biológiailag aktív vegyületek királis építőelemeinek szintézise aszimmetrikus allilezéssel

Nemes Evelin

Dr. Farkas Gergely, Dr. Bakos József

Enantioszelektív Roche észter előállítás Ródium-katalizált aszimmetrikus hidrogénezéssel

Stayer Péter Dávid

Dr. Bakos József, Balogh Szabolcs

Fentotiazinil-halogenidek szintézise és ezek Ullmann aminálása mikrohullámú reaktorban

Dorner Norbert

Dr. Gál Emese, Dr. Lovász Tamás

Flavonboronsav származékok előállítása és Suzuki-keresztkapcsolási reakcióinak tanulmányozása

Korcsmáros Dóra

Dr. Kónya Krisztina

Kétfogú N-donor ligandumok által irányított C-H aktiválási reakciók vizsgálata

Zwillinger Márton

Novák Zoltán, Kovács Szabolcs

Kinetikus reszolválás axiális kiralitás-elemet tartalmazó modellvegyületek aminokarbonilezési reakcióiban

Pálinkás Noémi

Dr. Kollár László, Dr. Kégl Tamás

Trimetilszilil-acetilének deszililezése katalitikus mennyiségű hexafluorokovasav alkalmazásával diarilacetilének szintézisében

Lasányi Dániel

Novák Zoltán, Tolnai Gergely László

Új, vízoldható Pd-katalizátorok alkalmazása Sonogashira-kapcsolásban

Homolya Levente

Dr. Joó Ferenc, Dr. Udvardy Antal, Dr. Voronova Krisztina

 

Zsűri:

Dr. Huszthy Péter

egyetemi tanár

BME

Dr. Szabó Dénes

egyetemi docens

ELTE

Dr. Kálai Tamás

egyetemi tanár

PTE

 

 

Szerves kémia 4 (péntek délután, N110)

Dolgozat címe

Szerző(k) neve

Témavezető(k) neve

2,3-Bisz(3-aril-propénsavamido)butándisav származékok, mint GP enzim inhibitorok: szintézis, enzimkinetikai és szerkezet-hatás összefüggés vizsgálatok

Béke Ferenc

Dr. Juhász László

3,4-etiléndioxi-pirrol és származékainak előállítása

Hegedüs Kristóf

Durkó Gábor

3-szubsztituált kumarinszármazékok előállítása fotoizomerizációs reakcióban

Pünkösti Zoltán Péter

Herner András, Kele Péter

5’-helyzetben szubsztituált uridin-szulfidszármazékok szintézise

Bege Miklós

Dr. Borbás Anikó

AB-típusú fenotiazin alapú porfirinek előállítása és fotokémiai brómozása

Molnár Éva Andrea

Dr. Lovász Tamás, Dr. Gál Emese

A Zephyranthes candida rákellenes alkaloidjának vanillinból kiinduló sztereoszelektív totálszintézise

Varró Gábor

Dr. Kádas István

Kísérletek az aszpidoszpermánváz enantioszelektív felépítésére

Farkas Tamás

Dr. Kalaus György

NIR tartományban emittáló fluoreszcens jelölőmolekulák szintézise és vizsgálata

Eördög Ádám

Kele Péter, Herner András

Nitroxidokkal és elővegyületeikkel módosított PARP inhibitorok szintézise és vizsgálata

Szuroczki Péter

Dr. Kálai Tamás, Kégl Tímea

Új, kondenzált Leucettine alkaloid analógok szintézise

Koós  Katalin

Dr. Mucsi Zoltán, Dr. Nyerges Miklós

Új, várhatóan biológiailag aktív vindolinszármazékok szintézise

Keglevich András

Dr. Hazai László

 

Zsűri:

Dr. Wölfling János

egyetemi tanár

SZTE

Dr. Herczeg Mihály

tudományos munkatárs

DE

Dr. Grün Alajos

egyetemi docens

BME