Szempontok a TDK dolgozatok bírálatához

1. A dolgozat szerkesztése, stílusa (max. 10 pont)

0-2 pont ha a dolgozat nehezen áttekinthető, gondatlanul szerkesztett munka, több hibával

3-5 pont ha a dolgozat nehézkes, körülményes, de gondosan kidolgozott

6-8 pont ha a dolgozat megfelelő stílusú és összeállítású, esetleg apróbb figyelmetlenségből eredő hibákkal

9-10 pont ha a dolgozat jól tagolt, gördülékeny stílusú, kevés ( minimális ) hibát tartalmazó munka

2. A téma irodalmának feldolgozása (max. 10 pont)

0-2 pont ha a dolgozat csak tankönyvekre, kézikönyvekre és alapvető segédkönyvekre hivatkozik, vagy az irodalmi hivatkozások formálisak, nem relevánsak *

3-5 pont ha a dolgozat a vonatkozó irodalmat nagyrészt tartalmazza, de nem dolgozza fel alaposan

6-8 pont ha a dolgozat az ismertebb hazai és külföldi irodalmat igényesen feldolgozza és értékeli

9-10 pont ha a dolgozat a téma teljes hazai és külföldi irodalmát bemutatja és jól elemzi

3. A téma kidolgozásának színvonala (max. 10 pont)

0-2 pont ha a módszer alkalmatlan vagy kifogásolható,

3-5 pont ha az adott körülmények között nyilvánvalóan megfelelőbb módszert is választhatott volna a szerző

6-8 pont ha a módszer jól ismert, és a kísérletek megtervezése nem eléggé átgondolt

9-10 pont ha korszerű, megbízható és eredményes módszerek alkalmazásával átgondoltan dolgozik a szerző

4. Az eredmények értékelése, bemutatása (max. 15 pont)

4.a. Az eredmények diszkussziója (max. 10 pont)

0-2 pont ha a dolgozat csak a munka eredményeit közli, értékelés, illusztráció nélkül

3-5 pont ha a dolgozat az eredményeket értékeli, de az erősen hiányos, vagy nem eléggé megalapozott

6-8 pont ha a dolgozat a munka eredményeit értékeli, de ez nem teljes, illetve nem meggyőző

9-10 pont ha az eredmények értékelése helyes, megalapozott

4.b. Az eredmények ábrákon történő bemutatásának minősége (max. 5 pont)

0-1 pont ha a dolgozat csak a munka eredményeit közli, illusztráció nélkül

2-3 pont ha a szerző nem él a bemutatás korszerű formai eszközeivel, és/vagy azok hibásak

4-5 pont ha az eredmények bemutatásuk formailag igényes

5. Az eredmények korszerűsége, fontossága (max. 5 pont)

0-1 pont ha a dolgozat eredményei öncélúak, tudományos érdeklődést nem váltanak ki

2-3 pont ha a dolgozat eredményei tudományos érdeklődésre tarthatnak számot

4-5 pont ha a dolgozat eredményei újszerűek, kibővítve közlésre alkalmassá tehetők


* felhívjuk a figyelmet, hogy internetes forrást csak szakmailag megalapozott forrás esetében hivatkozzanak