Szempontok a TDK előadások bírálatához

XXXII. OTDK, Kémiai és Vegyipari Szekció

1. Előadói stílus, gazdálkodás az idővel (max. 10 pont)

0-2 pont ha az előadás rosszul szerkesztett és az előadó nem megfelelő stílusban, gyenge beszédtechnikával, az adott szakterület terminológiáját nem megfelelően alkalmazva, nehezen követhető formában tartja meg beszámolóját; a rendelkezésre álló idővel rosszul gazdálkodik.

3-5 pont ha az előadás megfelelően szerkesztett és az előadó többé-kevésbé megfelelő stílusban, megfelelő beszédtechnikával, azonban kisebb hibákkal számol be eredményeiről; a rendelkezésre álló idővel nem gazdálkodik megfelelően.

6-8 pont ha az előadás logikusan szerkesztett és az előadó stilisztikailag helyesen, az adott szakterület terminológiáját megfelelően alkalmazva számol be eredményeiről, azonban beszédtechnikai hiányosságok, nehezebben követhető előadási stílus írhatók a rovására; a rendelkezésre álló idővel megfelelően gazdálkodik.

9-10 pont ha az előadás logikusan szerkesztett és az előadó stilisztikailag helyesen, jó beszédtechnikával, az adott szakterület terminológiáját megfelelően alkalmazva, könnyedén követhető és élvezetes formában számol be eredményeiről; a rendelkezésre álló idővel jól gazdálkodik.

2. Szemléltető eszközök használata (max. 10 pont)

0-2 pont ha az előadó a szemléltetést didaktikailag nem megfelelő időpontban és módon építi be előadásába, az alkalmazott és használt médium (pl. ábra) szakmailag és esztétikailag rosszul szerkesztett, nehezen olvasható.

3-5 pont ha az előadó a szemléltetést didaktikailag megfelelő időpontban és módon építi be előadásába, azonban az alkalmazott és használt médium (pl. ábra) szakmailag és esztétikailag rosszul szerkesztett, nehezen olvasható.

6-8 pont ha az előadó a szemléltetést didaktikailag megfelelő időpontban és módon építi be előadásába, azonban az alkalmazott és használt médium (pl. ábra) szakmailag és esztétikailag kisebb hibákat tartalmaz.

9-10 pont ha az előadó a szemléltetést didaktikailag a legmegfelelőbb időpontban és módon építi be előadásába, az alkalmazott és használt médium (pl. ábra) szakmailag és esztétikailag jól szerkesztett, jól olvasható.

3. Eredmények bemutatása (max. 15 pont)

0-4 pont ha az előadó nem ismerteti a kutatás előzményeit, célkitűzéseit és fontosságát; nem fejti ki hipotézisét, az alkalmazott módszereket és a kutatási folyamatot nem eléggé körültekintően mutatja be; eredményeit nem értékeli.

5-8 pont ha az előadó nem ismerteti a kutatás előzményeit, célkitűzéseit és fontosságát; logikusan fejti ki hipotézisét, az alkalmazott módszereket és a kutatási folyamatot megfelelően mutatja be; eredményeit elfogadható módon értékeli.

9-12 pont ha az előadó pontosan, érthetően vázolja fel a kutatás előzményeit, célkitűzéseit és fontosságát; logikusan fejti ki hipotézisét, mutatja be az alkalmazott módszereket és a kutatási folyamatot; eredményeit helyesen értékeli, kitérve a kutatás közben felmerült problémákra is.

13-15 pont ha az előadó pontosan, érthetően vázolja fel a kutatás előzményeit, célkitűzéseit és fontosságát; logikusan fejti ki hipotézisét, mutatja be az alkalmazott módszereket és a kutatási folyamatot; eredményeit körültekintően értékeli, kitérve a kutatás közben felmerült problémákra is, valamint utal a kutatás folytatásának lehetőségére.

4. Tárgyi tudás és vitakészség (max. 15 pont)

0-4 pont ha a kérdésekre alig válaszol, ha az előadó tárgyi tudása nem megfelelő, válaszai szakmailag nem helyesek, összefüggéstelenek.

5-8 pont ha az előadó tárgyi tudása kissé hiányos, a válaszadásban bizonytalan, de válaszai szakmailag többnyire helyesek.

9-12 pont ha az előadó tárgyi tudása megfelelő, a kérdésekre meggyőzően, szakmailag helyesen válaszol, de a tudományterület összefüggéseit nem látja jól át.

13-15 pont ha az előadó tárgyi tudása megalapozott, a kérdésekre magabiztosan és szakmailag helyesen válaszol, a tudományterület összefüggéseit jól átlátja.